พิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ประมวลภาพพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.