ครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งความภาคภูมิ

เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เปิดทำการสอนมาครบ 10 ปี ทางคณะจึงจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะและงานประชุมวิชาการ

เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้า ความตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะทำให้การศึกษามีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ