โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิต ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประจำปี 2560 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อให้แก่ผู้ป่วยและนิสิต การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้จากทางเลือด การเรียนของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ นิสิตอาจได้รับการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลายของผู้ป่วย ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นแนวทางการป้องกันและเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของนิสิต