ออกหน่วยชุมชนหนองระแหง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก ณ ชุมชนหนองระแหง

ซึงได้รับการตอบรับจากชาวบ้านและเด็กๆในชุมชนอย่างอบอุ่น ภายในงานมีการแจกยาสีฟันและของรางวัลให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ