ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโรงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563

โดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิชาการและสำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น