บริการ-รับผิดชอบ
Research

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ทุกๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลันฯ ได้เชื่อมต่อสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างสมบูรณ์
0
COMPLETE PROJECT