ติดต่อหน่วยงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์  ต.ลาดสวาย  
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ตึกทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 4
โทร.063-219-0688