สมัครออนไลน์

เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

สามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ Any Where Any Time....สามารถจบได้ภายใน 2 ปี

ค่าเรียน

ค่าเรียน สามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือนได้ ไม่จำเป็นต้องชำระเป็นเทอม

วางเเผนการเรียน

มีระบบคะแนนเก็บ 60% คะแนนสอบ 40% และส่งงานผ่านระบบได้ทันที รวมถึงกำหนดแผนการเรียน เรียนที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียน เรียนตรงเป้าหมาย

การสอบ

การสอบ 1 ปีการศึกษา จะมีการสอบ 5 ครั้ง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน สอบวัดผลเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์