ปริญญาโท

สมัครเรียน

ปริญญาโท หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

ปริญญาโท หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 กรอกสมัครเรียนออนไลน์ ได้ตามเว็บไซด์ ด้านล่างนี้

กด สมัครเรียนที่นี่ <----- คลิ๊ก!!

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบอีเมล และ "ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 4,000 บาท"
                 ทางมหาวิทยาลัยมีช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทางคือ
                 - QR Payment
                 - พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบร้อยแล้ว 
                  รหัสนิสิตและวิธีการเข้าใช้งานระบบจะส่งให้ทางอีเมลของท่าน

ขั้นตอนที่ 6 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่ 7 เข้าระบบเรียนและเตรียมสอบปลายภาค
 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
 
  • ติดต่อ ดร.บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
  • ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
  • Line ID Offical : @westernonline


 
 

ปริญญาโท ชำระค่าสมัครผ่าน QR CODE ได้ทันที

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น