ปริญญาตรี

สมัครเรียน

ปริญญาตรีหลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครอข่าย

ปริญญาตรี หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิธีการสมัครเรียน

วิธีสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกสมัครเรียนออนไลน์ กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้ตามเว็บไซด์ ด้านล่างนี้

กด สมัครเรียนที่นี่ <----- คลิ๊ก!!

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบอีเมล และ "ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต"

                  ทางมหาวิทยาลัยมีช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทางคือ
                   -QR Payment
                   -พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบร้อยแล้ว

                  รหัสนิสิตและวิธีการเข้าระบบจะส่งให้ทางอีเมลของท่านค่ะ

ขั้นตอนที่ 6 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนที่ 7 เข้าระบบเรียนและเตรียมสอบปลายภาค

 
 

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ติดต่อ ดร.บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
  • ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
  • Line ID Offical : @westernonline

ปริญญาตรี ชำระค่าสมัครผ่าน QR CODE ได้ทันที

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น