ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
  image

  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  Veterinary Diagnostic Center

  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม เพื่อตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ยังสนับสนุน การเรียน การสอนให้นิสิตสัตวแพทย์เป็นงานสำคัญ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
  • ห้องพยาธิวิทยาคลินิก
  • ห้องจุลพยาธิวิทยา
  • ห้องอิมมูนวิทยา
  • ห้องแบคทีเรียวิทยา
  • ห้องราวิทยา
  • ห้องไวรัสวิทยา
  • ห้องปาราสิตวิทยา
  • ที่อยู่ 600 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
  • เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 063-212-3199 (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์)
  • ทางโทรศัพท์
  • ทางโทรสาร
  • ทางไปรษณีย์
  • จดหมาย-อิเล็กทรอนิค (E-mail) ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

  ให้บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่

  Please publish modules in offcanvas position.