สมัครเรียน
ผ่อนชำระค่าเทอมได้
ฟรีอุปกรณ์การเรียนตลอดหลักสูตร
ทุนสร้างพยาบาลเพื่อชุมชน
ทุนเด็กวิทย์จิตอาสา
ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

เปิดสอน 3 วิทยาเขต

  •  กรุงเทพฯ
  • กาญจนบุรี
  • บุรีรัมย์

Call US :

02- 563-5252 ต่อ 5027
064-949-2768

Locate US :

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เลขที่ 4 หมู่11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150