สมัครเรียน
  ผ่อนชำระค่าเทอมได้
  ฟรีอุปกรณ์การเรียนตลอดหลักสูตร
  ทุนสร้างพยาบาลเพื่อชุมชน
  ทุนเด็กวิทย์จิตอาสา
  ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

  เปิดสอน 3 วิทยาเขต

  •  กรุงเทพฯ
  • กาญจนบุรี
  • บุรีรัมย์

  Call US :

  02- 563-5252 ต่อ 5027
  064-949-2768

  Locate US :

  สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  เลขที่ 4 หมู่11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150