ร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ของนิสิต ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภายในและภายนอก ผ่านทางเว็ปไซต์

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน ชื่อ นามสกุล
2. กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น บุคคลที่ต้องการร้องเรียน หน่วยงานที่ต้องการ ร้องเรียนและรายละเอียดต่างๆของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน ระบุความรุนแรงของปัญหา
3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อท่านกลับในภายหลัง
4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่มตกลง ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบทันที
5. รอเจ้าหน้าทีติดต่อกลับ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

02-563-5252-3

Please publish modules in offcanvas position.