คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับทุนวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับทุนวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ หัวข้อเรื่อง "การพัฒนารูปแบบเพื่อลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่สำหรับนักศึกษาหญิง : กรณีศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์"

Please publish modules in offcanvas position.