สมัครเรียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Apply Now
ปริญญาโท

ปริญญาโท

หลักสูตรออนไลน์ ปริญญาตรี-โท
Apply Now
ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

7 หลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด
Apply Now

รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ ,คณะพยาบาลศาสร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์,คณะเทคนิคการแพทย์​ ,คณะเภสัชศาสตร์ ,และคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่

ทุนการศึกษา

ค่าเรียน

การเดินทาง

กองทุนกู้ยืม

ตรวจสอบรายชื่อนิสิต ปี 2564

WESTERN UNEWS

ประกาศมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสอบ

งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์ 02-563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (กาญจนบุรี)
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 036-651-000
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (บุรีรัมย์)
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) 
ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000
โทร: 044-666-618